Přeskočit na hlavní obsah
Fakta o letošním MSV v Brně a kdo vyhrál Zlaté medaile?

Fakta o letošním MSV v Brně a kdo vyhrál Zlaté medaile?

Zaslal Martin Ondráček dne

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně letos přilákal 52 000 návštěvníků. V celkem 8 výstavních halách se o jejich pozornost ucházelo 1 256 vystavujících firem z 41 zemí. Český průmysl, i jeho výstavní skříň - MSV, tak ukazuje svou sílu.

„Po covidové pauze jsme opět naplno roztočili ozubená kola, která jsou už od roku 1959 symbolem MSV. Účast vystavovatelů i návštěvníků ukázala, že tento veletrh zůstává pro průmyslové firmy důležitým místem,“ zhodnotil 63. ročník MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec. Okno do budoucnosti průmyslové výroby

Klíčové téma digitalizace rezonovalo celým veletrhem, ale uceleně se mu věnovala expozice Digitální továrna 2.0, která letos obsadila rekordně rozsáhlou plochu v pavilonu F. K vidění byly jednotlivé digitální exponáty, technologie i ucelená řešení pro chytré továrny se vzájemně komunikujícími výrobními a logistickými systémy a plně automatizovaným řízením. Projektu se zúčastnilo přes 40 firem v čele se společností Siemens jako zlatým partnerem. Poprvé se zde prezentovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, na jejichž expozici byla instalována 5G průmyslová síť, kterou využily robotické aplikace na stánku. Součástí projektu byla i digitální stage pro prezentaci konkrétních řešení a případových studií.

Pilířem letošní veletržní přehlídky byly výrobní technologie, a především obráběcí a tvářecí stroje zvýrazněné bienálním mezinárodním veletrhem IMT. Zároveň se v rámci MSV uskutečnily specializované veletrhy FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařovací technika), PLASTEX (technologie pro zpracování plastů, pryže a kompozitů) a PROFINTECH (povrchové úpravy). I jejich expozice ukázaly, jak se výroba napříč obory proměňuje s nástupem digitalizace, robotizace a virtuální reality. V centru pozornosti byla také udržitelnost průmyslu – především jeho energetická efektivita, ale i snižování uhlíkové stopy a lepší hospodaření s materiály.

Nové směry zahraniční spolupráce

Strategickým partnerem letošního ročníku byl francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který je nejprůmyslovější oblastí Francie. Jeho delegaci vedl vice-prezident regionu pro mezinárodní vztahy Philippe Meunier, který v projevu na zahájení veletrhu vyzdvihl výborně se rozvíjející spolupráci českých a francouzských společností: „Rozhodli jsme se tento veletrh podpořit, protože když čelíme krizi, je třeba nacházet dobré spojence. Byli jsme zde loni, jsme tu letos a budeme tu i příští rok. Chceme naše vztahy dále posilovat, a právě průmysl je důležitý pro vytváření nových šancí.“ Ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou se na letošním MSV představilo 28 francouzských firem, nejvíc za posledních 20 let.

Poprvé na MSV otevřelo svou oficiální kolektivní účast Finsko. Šestice inovativních finských firem z oblasti digitalizace se představila v rámci projektu Digitální továrna 2.0. Společné oficiální stánky zaštítěné vládou nebo proexportní institucí na MSV 2022 otevřely také německá spolková země Bavorsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Tchaj-wan. Veletrh navštívily oficiální delegace mj. z indického státu Tamil Nadu a německé spolkové země Sasko-Anhaltsko. Platforma pro kontakty státu s podnikateli

Mezi VIP hosty samozřejmě nechyběli ani zástupci české vlády. Na zahajovacím večeru vystoupili s projevy premiér Petr Fiala, místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Vládní představitelé diskutovali přímo s podnikateli na tradičním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde prezident svazu Jaroslav Hanák předal vládě sedm úkolů pro další rok.

Potřetí se na MSV otevřela Česká národní expozice, která na jednom místě sdružila služby státu podnikatelům. Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a celkem se prezentovalo dvanáct státních organizací spojených s průmyslem nebo podporou exportu. K vidění byly i zajímavé exponáty jako unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin, nebo nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. V expozici byl rovněž zajímavý doprovodný program včetně tradičního setkání podnikatelů s 22 řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2022.

Široký záběr doprovodného programu: od 3D tisku po energetiku

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby, letos se zaměřením na využitelnost 3D tiskáren

v zavedených provozech. Francouzsko-české fórum na MSV hledalo řešení pro snížení energetické náročnosti a udržitelný rozvoj průmyslu. Swiss Inovatium Forum 2022 inspirovalo zkušenostmi švýcarských strojírenských firem. Tradiční matchmaking projekt Kontakt-Kontrakt po celou dobu veletrhu zprostředkovával jednání obchodních partnerů. V projektu Markem Imaje Packaging Live se představila vzorová roboticky řízená balicí linka. Do nabídky pro návštěvníky se vrátily komentované prohlídky MSV TOUR, kterých se zúčastnila stovka zájemců o digitalizaci a prezentovaná špičková řešení. Novinkou pro poslední veletržní den byl projekt IndusTRY: Zkus to s průmyslem. Zcela obsazená konference určená výhradně žákům a studentům ukázala atraktivitu moderního průmyslu s cílem zvýšit zájem o technické obory. Kdo vyhrál Zlaté medaile MSV?

Zlatou medaili MSV 2022 v kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal exponát Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Rošero-P, s.r.o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. Metalhydridové zásobníky umožňují uskladnit vodík při extrémně nízkých tlacích do 2,5 MPa. To přináší extrémní navýšení bezpečnosti, což je důležité vzhledem k využívání autobusu v městské hromadné dopravě.

V kategorii Inovace výrobního stroje uspěl exponát EVO 4 válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s.r.o. Jedná se o evoluční zakružovačku, která změnila konvenční zakružování plechu.

Další Zlatá medaile se udělovala v kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii. Zde komisi nejvíce oslovil exponát Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a.s. Tato patentovaná revoluční technologie představuje první plnohodnotný systém horkých vtoků vhodných pro tlakové lití zinku.

V kategorii Inovace v automatizační technice a Industry 4.0 komise ocenila exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO. Výrobcem je Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s.r.o., TWINZO a vystavovatelem Lisovna ŠKODA AUTO a.s. Tato nová platforma založená na konceptu inteligentního digitální dvojčete umožňuje řídit firmu prostřednictvím vizualizace klíčových objektů a výrobních procesů v reálném čase. Inteligentní digitální dvojče umí sbírat a organizovat data na základě struktury skutečného prostoru. Umělá inteligence na pozadí pak tato data využívá k plánování, k predikcím případných poruch a k efektivnímu přeplánování výrobního toku dříve, než tyto poruchy reálně ovlivní efektivitu výrobního procesu. „Získání této prestižní ceny mi dává jasně najevo, že tento směr digitalizace má smysl. Je skvělé vědět, že to nevidím za přínosné jenom já nebo tým v lisovně ŠKODA, ale i široká veřejnost zde na strojírenském veletrhu v Brně nebo hodnotící komise. Realizovat myšlenku o vytvoření tak rozsáhlého digitálního dvojčete průmyslové budovy je úžasné, navíc otevřít dveře biomorfnímu průmyslu je ještě výjimečnější. Děkuji firmám Cerebrica s.r.o. a Twinzo s.r.o. za spoluvytvoření této vize pro biomorfní průmysl,“ okomentoval zisk Zlaté medaile Lukáš Kousal, odborný koordinátor procesu lisování a automatizace v Lisovně ŠKODA AUTO.

V kategorii Inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili exponát Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. Standardní obráběcí nástroje jsou v systému vhodně doplněny elementy vyráběnými aditivní výrobou, což umožňuje zvýšit efektivitu o 15 až 40 % a zároveň životnost až o 350 %. Využití aditivní výroby umožnilo vytvořit unikátní geometrii vnitřcích kanálů, která zajišťuje zrychlení proudu chladicí kapaliny a jeho přesné směřování, a to jak na čelo, tak zejména na hřbet nástroje.

V kategorii Inovace v transportu a logistice zvítězil exponát Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s.r.o. Jde o první homologovaný vodíkový MIDI bus v Evropské unii, jehož unikátní technologická řešení zaručují nejnižší spotřebu vodíku mezi autobusy, nejnižší váhu a výborné jízdní vlastnosti i v extrémních podmínkách.

Hodnotitelé se rozhodli udělit také Zvláštní cenu komise, kterou získal exponát Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín a.s. a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. Jako chladicí kanálky výměníku slouží polymerní dutá vlákna. Proto je navrhovaná konstrukce oproti komerčně dostupným kovovým výměníkům lehčí, elektricky nevodivá, navíc je vyrobena z levných materiálů a celkově šetrnější k životnímu prostředí.

Už od roku 2006 se na zahájení MSV udělují také Zlaté medaile významným osobnostem. Zlatá medaile MSV 2022 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy patří profesorovi Janu Mackovi, významné osobnosti výzkumu a vývoje spalovacích motorů a hnacích jednotek motorových vozidel. Profesor Macek vede Národní centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla, jehož podstatou je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility, silničních a kolejových vozidel a jejich zapojení do dopravních systémů.

V samotném závěru ceremoniálu společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu, a to Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

zdroj: https://www.strojirenstvi.cz/fakta-o-letosnim-msv-v-brne-a-kdo...

Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...