Přeskočit na hlavní obsah

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád slouží k vyřešení vztahů mezi prodejcem KMITEX s.r.o. a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Tento reklamační řád upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (KMITEX s.r.o.) a kupujícího (zákazník).

Obecné podmínky

Doba pro vyřízení reklamace je běžně do 30 dnů od data přijetí. Datem přijetí se myslí datum, kdy je reklamace přijata na centrálním skladě. Pokud by zboží bylo zasláno na jinou pobočku, tak může dojít k prodlení vyřízení. Adresa pro zaslání reklamace je:

KMITEX s.r.o., Pivovarská 97, Stehelčeves, 273 42
Zboží zasílejte výhradně na výše uvedenou adresu.

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, počet kusů, atd.) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům obchodního oddělení KMITEX s.r.o., nejpozději však do 3 pracovních dnů od data převzetí zboží. Pokud tak nebude provedeno, nebude reklamace uznána.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji dodavatel zboží.
Při běžném používání je záruční doba stanovena na 2 roky.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojištěna.

Zamítnutí reklamace

Reklamace nemusí být uznána z následujících důvodů:

  • Výrobek jeví známky fyzického poškození. I v případě, že reklamovaná závada nesouvisí s poškozením, nebude reklamace uznána.
  • Na výrobku je vyraženo, nebo jinak označeno evidenční číslo, označení, apod. (může být pouze nalepeno, označeno samolepkou).
  • Výrobek byl použit v nevhodném prostředí, nebo k jinému účelu. Vlhké prostředí, které může poškodit elektroniku, pokud se nejedná o výrobek určený do tohoto prostředí. U těchto výrobků je označeno stupněm ochrany IP.
  • Měřidlo vykazuje známky nadměrného opotřebení.

Reklamace měřidla z důvodu nepřesnosti zjištěné při kalibraci

Dodavatel ručí za kalibrace pouze, jsou-li dodané firmou KMITEX s.r.o., neboť zboží prochází předkalibrační přípravou na dílnách dodavatele!!!
Při přepravě a následném skladování může dojít z mnoha příčin k poškození měřidla a následné nepřesnosti. Z tohoto důvodu je vhodnější kalibrace realizovat přímo u nás, jelikož dodavatel ručí za kalibrace pouze, jsou-li dodané firmou KMITEX s.r.o., neboť zboží prochází předkalibrační přípravou na dílnách dodavatele!!!
Tím se můžete vyhnout zaplacení kalibrace na měřidlo, které nevyhovuje a následné náklady na reklamaci.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

Vyplňte, popřípadě použijte Váš vlastní reklamační formulář, kde uvedete typ výrobku, katalogové číslo, výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zvláště důležité je číslo nákupního dokladu. Bez tohoto čísla může být reklamace zamítnuta z důvodu neověřitelnosti o stáří zboží.

Zboží zašlete na určenou adresu spolu s reklamačním formulářem.

Zboží zasílejte pouze v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do centrálního skladu firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně původního obalu nebo odpovídajícího obalu zajišťující bezpečný transport.

Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v těchto případech:

  • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
  • reklamace byla předem nahlášena pomocí reklamačního formuláře
  • dané zboží je dostupné u dodavatele (jinak není výměna možná)
Loading...

Nahrávání

Error

Vyhledává se...